Kuu: märts 2018

Läänemaa muuseumi toimetisi saab nüüd internetis vabalt lugeda – Lääne Elu

Läänemaa muuseumi toimetisi saab nüüd internetis vabalt lugeda – Lääne Elu

Kõik seni ilmunud „Läänemaa Muuseumi toimetised“ on nüüd kultuuriministeeriumi toel digiteeritud ja internetis avalikult tasuta kättesaadavad. Haapsalu ja Läänemaa muuseumide sihtasutuse teatel sai toimetuste digitaliseerimine teoks kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusprogrammi ja Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR toel. Toimetistes avaldatud artikleid leiab Haapsalu ja Läänemaa muuseumide kodulehel ja digitaalarhiivis DIGAR.   Läänemaa aja- ja kultuurilooliste artiklite kogumikku „Läänemaa Muuseumi toimetised“ …

Read More Läänemaa muuseumi toimetisi saab nüüd internetis vabalt lugeda – Lääne Elu