2003

2003 | 2004|2005 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017

JaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuliAugustSeptemberOktooberNovemberDetsember

15. mai – 30. juuni

Haapsalu Piiskopilinnuses asuvas toomkirikus toimus näitus “Minu sugupuu Läänemaal”. Näitusel olid eksponeeritud 19 Läänemaal uuritud  sugupuud. Näitus oli esimeseks sammuks Läänemaal suguvõsauurimise propageerimiseks.

15. mai – 30. juuni

Haapsalu Piiskopilinnuses asuvas toomkirikus toimus näitus “Minu sugupuu Läänemaal”. Näitusel olid eksponeeritud 19 Läänemaal uuritud  sugupuud. Näitus oli esimeseks sammuks Läänemaal suguvõsauurimise propageerimiseks.

30. august

Haapsalu Kultuurikeskuses Lääne Maakonna Keskraamatukogu ruumides toimus EGeS Läänemaa osakonna pidulik avamine. Esimesel koosviibimisel olid kokkutulnuid tervitama tulnud EGeS juhataja Raivo Maine, Tallinna osakonna juhtaja Are Saarne, keda võib lugeda Läänemaa osakonna ristiisaks, Harry Tuulik ja Väino Mäe. Pärnu suguvõsa- ja koduuurijate poolt tõi tervitusi Mart Liira. Seltsi astus 11 uut liiget, Tallinna osakonnast tuli üle 5  Läänemaal elavat seltsi liiget. Lääne osakonna esinaiseks valiti Elle Narusk, sekretäriks Aire Nilb.

27. september

Toimus esimene iseseisev kooviibimine, kus oma senisest tegevusest suguvõsauurimise alal rääkisid värsked seltsi liikmed. Toimus liikmete omavaheline tutvumine. Arutati tegevusplaani järgnevateks koosviibimisteks.

25. oktoober

Tallinna osakonnast Signe Tael viis läbi gooti kirja algkursuse. Tallinna osakonna juhataja  Are Saarne tõi kingituseks mikrofilmide lugeri. Seltsi astus 4 uut liiget.

22. november

Toimus esimene osa arhiivikursusest Väino Mäe juhtimisel. Läänemaale jõudis neli personaalraamatute mikrofilmi (Karuse, Lihula, Hanila, Kirbla). Viljandi osakond kinkis 12 numbrit oma osakonna laualehte Genealogus. Viivi Livental, kes on Läänemaa uurijate kontaktisikuks, saatis materjale Läänemaal uuritud perenimede kohta. Otsustati, et filmilugerit  ja olemasolevaid mikrofilme saavad osakonna liikmed kasutada kodudes.

 

20. detsember

Toimus osakonna väike jõulukoosviibimine, kus peeti plaane järgnevaks aastaks. Maidu Leever tutvustas põgusalt tema poolt kasutatavat ja eestistatud suguvõsauurimise programmi Brother’s Keeper 6.