2004

2003 | 2004|2005 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017
JaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuliAugustSeptemberOktooberNovemberDetsember

5. jaanuar

Ühisüritus koos kodu-uurijatega seltsi liikme Laine Soosalu kodus. Külaliseks oli ajaloolane Kalev Jaago, kes rääkis genealoogiat puudutavatest ajalooallikatest Ajalooarhiivis jpm. Seltsiga liitus üks uus liige.

24. jaanuar

Tutvumine Lääne Maa-arhiiviga. Arhivaar Mare Ektermann rääkis isikuandmete kaitse seadusest ja materjalidest, mida võib leida Lääne Maa-arhiivist. Samas soovitas ta  suguvõsauurijatel kirjutada üles enda ja oma vanemate elulugu. Rääkisime võimalusest kasutada Lääne Maa-arhiivi mikrofilmide lugemise kohana.

9. veebruar

Tutvusime Tallinnas Madara tn arhiivis Väino Mäe juhendamisel talundilehtede ja valla materjalidega.

28. veebruar

Kinnitati Läänemaa osakonna 3 liikmeline juhatus. Loodava kodulehe halduriks valiti Maidu Leever. Arutati EGeS aastakoosolekust osavõttu ja Lõuna-Läänemaa ekskursiooni marsruuti. Jaotati välja EGeS liikme ankeedid.

13. märts

EGeS aastakoosolek Tallinnas. Läänemaa osakonnast võttis osa 4 liiget.

26. märts

Arhivaar Mare Ektermann pidas loengu elulugude kirjutamisest. Abimaterjaliks saime Eesti Rahva Muuseumi vastavasisulised küsimustikud.

24. aprill

Toimus näitlik arvutikursus Family Tree Maker 11 (Elle Narusk) ja Brother’s Keeper 6   (Maidu Leever) programmide tutvustamiseks.

1. mai

Toimus Lõuna-Läänemaa kirikute ja mõisate ekskursioon, reisijuhiks Mart Helme. Reisi marsruut: Ridala kirik, Kirbla kirik, Kloostri mõisa varemed, Matsalu LK muuseum (Penijõe mõis), Tuudi mõis, Karuse kirik, Hanila kirik, Hanila muuseum, Vatla mõis-koolimaja, Lihula kirik, Lihula mõis, Martna kirik, Suure-Lähtru mõis.

september

Läänemaa osakonnal oma koduleht.

26. september

Pärnus toimus Läänemaa ja Pärnu osakonna kohtumine. Vabas vestlusringi tutvustati vastastikku oma tegemisi ja tulevikuplaane. Vahetati kontaktandmeid, leiti kaasuurijaid. Pärnu osakonna esinaine Marje Neitsov tegi ekskursiooni Pärnu vanalinnas.

9. oktoober

Külastasime koos kodu-uurijatega seltsi liiget, kodu-uurijat ja bibliofiili Ilmar Jõesood. Tutvusime tema suure raamatukoguga . Elle Jõesoo rääkis Eierite (Pärnumaa) suguvõsast, kokkutulekutest, suguvõsa kroonika koostamisest jpm.

5. november

Läänemaa osakonna filmiluger asub Lääne Maakonna Keskraamatukogu lugemissaalis. Vaadata saab Karuse, Lihula, Kirbla ja Hanila koguduste personaalraamatute mikrofilme.

22. november

Seltsi liikmetel on võimalik Lääne Maakonna Keskraamatukogu lugemissaalis vaadata Läänemaa hingerevisjonide mikrofilme (54 karpi)

27. november

Huvitava loenguga Läänemaa ja Haapsalu kujunemisest, rahvastikust ja  ajaloost esines Haapsalu muinsuskaitse peaspetsialist maakonnaarhitekt Tõnis Padu.

12. detsember

Taebla vallas, Kedre külas toimus väike jõulukoosviibimine. Tutvuti põgusalt Leediküla surnuaiaga ja Kedre külaga ning Elle Naruski poolt koostatud Krügerite ja Kalmude sugupuudega