2011

2003 | 2004|2005 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017
JaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuliAugustSeptemberOktooberNovemberDetsember

26. november

kogunesime Lääne Maakonna Keskraamatukogu taasavatud ruumes. Toimus genealoogiaalase info jagamine. Esinema oli kutsutud pärandkultuuri uurija Lembitu Tarang. Tema ettekande sisaldas ülevaadet matmiskombestikust ja matmiskohtadest Läänemaal ning ilmunud raamatust „Läänemaa kalmistud I“ – Kullamaa kihelkonna kalmistud. Kes soovis, sai ka kohapeal raamatu omanikuks. Samas väljendas Lembitu Tarang soovi, saada seltsi liikmeks. Arutasime Haapsalu Linnavalitsuse ettepanekut viia läbi EGeS Läänemaa osakonna poolt Haapsalu Metsakalmistu inventariseerimine. Põhimõtteliselt olid meie osakonna kohalolnud liikmed töö tegemisega nõus.

1. detsemberil sõlmis EGeS ja Haapsalu linn lepingu Haapsalu Metsakalmistu haudade adresseerimise kohta. Tööde teostaja on meie osakond. Kalmistul on ca 7500 maetut. Töö valmis ja anti linnale üle 30.06.2012.