2017

2003 | 2004|2005 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017

JaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuliAugustSeptemberOktooberNovemberDetsember

11. märts

EGeS aastakoosolek Pärnu Ülejõe Põhikoolis.

Seltsi auliige – Saaremaa osakonna esimene juhataja Heldi Lember.

Aastagenealoog 2016 – Tallinna osakonna juhataja asetäitja Merike Poljakov.

EGeSi aasta väljaanne – Kertu Saksa raamat „Kuldse peaga nõel”.

Seltsi liikmete töödest märgiti ära Harry Tuuliku elektrooniline publikatsioon „Sandri ja Marie perekonna lugu”.

Kõigile uurijaile kasulikuna toodi esile Ain Krillo, Jaak Pihlaku ja Mati Sraussi koostatud teatmeteos „Eesti Vabaduse Risti kavalerid”.