Läänemaa muuseumi toimetisi saab nüüd internetis vabalt lugeda – Lääne Elu

Kõik seni ilmunud „Läänemaa Muuseumi toimetised“ on nüüd kultuuriministeeriumi toel digiteeritud ja internetis avalikult tasuta kättesaadavad.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide sihtasutuse teatel sai toimetuste digitaliseerimine teoks kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusprogrammi ja Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR toel.

Toimetistes avaldatud artikleid leiab Haapsalu ja Läänemaa muuseumide kodulehel ja digitaalarhiivis DIGAR.

 

Läänemaa aja- ja kultuurilooliste artiklite kogumikku „Läänemaa Muuseumi toimetised“ hakkas Läänemaa Muuseum välja andma 1997. aastal. Seni on välja antud 20 numbrit, mis sisaldavad kokku 3124 lehekülge materjali tunnustatud ajaloolastelt ning koduloouurijatelt.

Toimetiste uut numbrit esitletakse traditsiooniliselt muuseumi igasuvisel ajalookonverentsil ning konverentsi ettekannete põhjal valminud artikleid avaldatakse järgmises toimetistes numbris. Konverentsil esinejad on oma ala spetsialistid ja nii on ka avaldatud artiklid kõrge teadusliku tasemega.

„Läänemaa Muuseumi toimetised“ on tänuväärne lugemisvara nii erialaspetsialistidele kui ka kõigile kodukoha ajaloo huvilistele. Samuti on see hea õppematerjal koolinoortele uurimistööde tegemisel ja töövahend Läänemaa giididele.

Toimetised sisaldavad ka võõrkeelseid artiklite kokkuvõtteid ja digiteerituna muutuvad need kättesaadavamaks ka väljaspool Eestit.

Allikas: Läänemaa muuseumi toimetisi saab nüüd internetis vabalt lugeda – Lääne Elu