Lembitu Tvedjanski ja Tiiu Jaago said presidendilt rahvaluule kogumispreemiad – Lääne Elu

President Kersti Kaljulaid Lembitu Twerdianskile preemiat üle andmas. Foto: Mattias Tammet/presidendi kantselei

President Kersti Kaljulaid tänas täna Tartus Eesti kirjandusmuuseumis rahvaluule kogumispreemiate laureaate. Preemia pälvisid kaks läänlast – Lembitu Twerdianski ja Tiiu Jaago.

Metsanduse arendaja, looduskaitsja ja pärandkultuuri uurija Lembitu Twerdianski sai preemia silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2015–2018 ning peapreemia kogumisvõistlustel „Esemed meie rännakuil“ (2019).

Tartu Ülikooli Eesti rahvaluule dotsent Tiiu Jaago sai preemia aastatel 1990–2000 kogutud Järve küla, praegu Kohtla-Järve, pärimusliku ajaloo materjali üleandmise eest ning Tartu Ülikooli tudengite rahvaluulekogumisele ja -uurimisele ärgitamise eest aastatel 1985 – 2018. Kolmanda sai preemia Ellen Muru sisuka koostöö eest aastatel 2013 – 2019.

„Suur tänu kõigile, kes on aidanud jäädvustada oma kodukandi ja teistegi kantide rõõmusid, olusid – kogu meie pärandkultuuri,” ütles president Kersti Kaljulaid rahvaluule kogumispreemiate laureaatidele. „Nii saavad inimesed ja lood igavese elu – mida saame hiljem tsiteerida ja tõlgendada. Ja tulevastele põlvedele on need ukseks meie ja meie eelkäijate juurde, aidates mõista, millest mõeldi, mille pärast muretseti, mille pärast rõõmustati, ja milline üldse oli eesti keel,“ lisas riigipea.

„Kui on vaja mõelda, siis rahvaluule arhiivi abil on võimalik varasemate põlvedega vestelda ja seegi võib anda häid ideid tuleviku mõtestamiseks. Ka suur osa meie tänasest kultuurist, mida isegi võiks nimetada popkultuuriks, ka selles on ju rahvaluulel ja selle kogumisel oma roll,” lisas ta.

Riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele anti aastatel 1935–1940 enam kui sajale Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölisele. Preemia taastati Eesti kirjandusmuuseumi initsiatiivil 1993. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel ja esimesed preemiad anti 1994. aasta veebruaris. Rahalise autasu suuruse määrab president Kirjandusmuuseumi ettepaneku alusel. 2020. aasta laureaatide preemia kogusummaks eraldati 3300 eurot, mis jagunes preemia saajate vahel võrdselt.

Allikas: Lembitu Twedianski ja Tiiu Jaago said presidendilt rahvaluule kogumispreemiad – Lääne Elu