Lihula valla Aruküla küla saab uueks nimeks Rootsi-Aruküla | Lääne Elu


Haldusreformi käigus ühineb Lihula vald Hanila, Koonga ja Varbla vallaga ning moodustub 15. oktoobril Pärnu maakonda kuuluv Lääneranna vald. Nii Lihula kui Varbla vallas on Aruküla nimelised külad. Kohanimeseaduse kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla piires asuvad asutusüksused.

Lihula volikogu otsustas, et Aruküla küla saab uueks nimeks Rootsi-Aruküla.

Rootsi-Aruküla on minevikus kasutatud Aruküla küla paralleelnimena. Arukülas asub omapärase arhitektuuriga piirkondlik maamärk – endise Rapla-Virtsu kitsarööpmelise raudtee Rootsi raudteejaama hoone.

Arvamusi ja ettepanekud Lihula valla Aruküla küla nime muutmise kohta saab esitada Lihula Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24. juulini.

Allikas: Lihula valla Aruküla küla saab uueks nimeks Rootsi-Aruküla | Lääne Elu