Maavanema aastakokkuvõte: pöördepunkt | Lääne Elu


Kui keegi oleks veel eelmise aasta lõpus ennustanud 2016. aasta sündmusi, oleks teda tõenäoliselt kentsakaks peetud. Aga siin me nüüd oleme: Trump Ameerikas presidendiks ja Suurbritannia lahkumas Euroopa Liidust, uus president ja uus valitsus Eestis ja Lõuna-Läänemaa lahkumas maakonna koosseisust. Tundub, et kätte on jõudmas mingil moel pöördepunkt. Inimesed otsivad enda ümber uusi lahendusi, uut lootust ja uusi vaidlusi kerkib esile nii ruttu, et eelmised ei jõua veel vaibuda. Tundub ka, et 2016. aasta oli mingil omal moel ettevalmistav aasta. Seda sellepärast, et lõpuks tuleb ju otsused langetada, need siis ka ellu viia ja uues olukorras edasi elada. Ja see aasta, kus pööre tegelikult toimub, on järgmine – 2017. aasta.

Kohe järgmise aasta alguses langetab Vabariigi Valitsus otsused omavalitsuste ühinemise osas ja sügisel 2017 toimuvad kohalike omavalitsuste valimised juba uutes piirides. See puudutab ühel või teisel viisil iga inimest, isegi juhul, kui ta oma kodu seinte vahelt väljas ei käi. Läänemaa peab õppima hakkama saama väiksema hulga inimestega kui seni. Pole hullu, saame hakkama. Hiidlasi veel kaks korda vähem, saavad ka hakkama, küll meiegi.

Läänemaal saab tõenäoliselt olema kolm omavalitsust – üks vald, üks linn ja üks saar. Omavalitsused saavad olema suuremad ja tugevamad, maakond aga seevastu jälle pisem. Järgmise ja ülejärgmise aasta toimetamiste tähelepanu koondubki paljus sellele, mis uute omavalitsuste sees sündima hakkab. Kuidas saavad koolid–lasteaiad hoitud, teed ehitatud ja hooldatud, kuidas uued volikogud tööle hakkavad, kuidas kohalikud kogukonnad ennast kuuldavaks suudavad teha. Maakond koos oma ühiste toimetamistega jääb ka alles, aga senisest väiksemana. Igal hetkel saab üles kerkima küsimus – kas teeme ise või koos teistega? Kas maakondlikuks hariduskoostööks piisab õpetajaid ja õpilasi, kas maakondlikeks kultuuri – ja spordiüritusteks piisab osalejaid, kas ettevõtlust arendavateks ühisprojektideks piisab ideid ja raha ja elluviijaid? Peame õppima uuesti ja oluliselt rohkem üle maakondade piiride koostööd tegema. Siit võivad välja kasvada oluliselt tihedamad sidemed nii saarlaste – hiidlastega, aga ka harjukate ja pärnakatega.

Suurte muudatuste valguses ei ole paha aga meelde tuletada, et nii mõnedki pisemad, aga head ja olulised asjad, on maakonnas sündinud.

Näiteks laienesid õppimisvõimalused Läänemaal – juunis allkirjastati leping õendusalase rakenduskõrgharidusõppe läbiviimiseks maakonnas.

Otsiti ja leiti koostöökohti Kiltsi lennuvälja kasutamiseks ja arendamiseks. Toimus mehitamata lennuvahendi Avatrek AR 3000 maandumine Kiltsi lennuväljal – esimene registreeritud mereala ja riigipiiri ületav tsiviillend. Sellest võiks välja kasvada nii mõnigi edukas ärikontakt Läänemaa ja Soome vahel.

Lõuna-Läänemaal sai tunnustust OÜ Narma kui Eesti parim tööstusmaastiku kujundaja. Lihula vald aga sai olulise tõuke sotsiaalhoolekande arendamiseks – rajamisele lähevad Lihula esmatasandi tervisekeskus, erihoolekandekeskus (psüühilise erivajadusega inimestele) ja Kasarile on rajamisel uus üldhooldekodu.

Hara sadam sai rahasüsti kalasadama arendamiseks, Haapsalu linnus sai olulise rahasüsti PKT programmist.

Maavalitsuse poolt vaadatuna veel, lisaks juba ülalmainitud sotsiaal – ja haridusteemadele, said mitmed olulised lepingud sõlmitud ja vaidlused vaieldud – kasvõi Vormis praami operaatorihange.

Ka bussitransport nõudis palju tähelepanu – sai kohendatud olemasolevaid bussiliine ja loodud päris uusi ja ette sai valmistatud hange uue vedaja tulekuks 2018. aasta algusest.

Kehtestatud sai 330 kv elektriliini planeering, koostatud ja järelvalvesse saadetud sai maakonnaplaneering ja raudtee teemaplaneering, algatamisel on merealade planeering.

Hea meel on sellegi üle, et Läänemaa Omavalitsuse Liit, hoolimata segastest aegadest, on olnud aasta jooksul tõhusalt toimiv.

Vaadates järgmisele aastale otsa ei saa küll lubada, et see tuleb lihtsam või rahulikum. Pöördepunkt saabubki järgmisel aastal, just Eesti Vabariik 100 alguseks. Selleks, et muudatustest meile kõigile kasu, aga mitte kahju ja pahameelt ei sünniks, soovin kõigile läänlastele nii põhjas, kui lõunas, kainet meelt ja rahu ja edu ettevõtmistes.

Neeme Suur
Maavanem

Allikas: Maavanema aastakokkuvõte: pöördepunkt | Lääne Elu