Martna kirikus saab kaasa elada altariuurimisele | Lääne Elu

Martna retaabel 01-98_Peeter Säre

Kunstiajaloolased hakkavad uurima Läänemaa kirikutes asuvaid puunikerdaja Christian Ackermannile omistatud altariseinu, esimesena võetakse ette Martna kiriku altarisein.

19.-20. mail toimuvad Martna kiriku altariseina uuringud on esimene suurprojekti „Christian Ackermann –  Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” (2016–2020) raames läbiviidav uurimistöö väljaspool Tallinna, teatasid kunstiajaloolased Hilkka Hiiop ja Tiina-Mall Kreem.

Martnast läheb uurimisgrupp edasi Karuse, Lihula ja mitmetesse teistesse EELK kirikutesse, kus Ackermanni töid leidub.

Martna kirikuõpetaja Küllike Valgu sõnul tegemist erakordse sündmusega Martna kirikus. Kõigil huvilistel on võimalik uurimistööle kaasa elada. Reedel, 19. mail kl 11-14 ja laupäeval, 20. mail kl 11-16 toimuvad igal täistunnil Martna kirikus Ackermanni ekskursioonid, kus uurimisgrupi liikmed selgitusi jagavad.

Christian Ackermann on Eesti barokkajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja. 1670. aastate algul Tallinna saabunud Ackermannil õnnestus välja murda aastasadu püsinud tsunftisüsteemist ja tegutseda vabameistrina.

Ackermanni töökojas on valminud Tallinna toomkiriku kantsel ja altarisein, Martna, Türi, Simuna ja Vigala kiriku altariretaablid ning hulk teisi kirikukunsti teoseid.

Ackermanni säilinud tööd kuuluvad Eesti kaunimate kirikukunsti teoste hulka, nende uurimine kaasaegse tehnoloogia ja metodoloogia abil annab võimaluse meistrit ja tema aega senisest paremini tundma ja väärtustama õppida.

Allikas: Martna kirikus saab kaasa elada altariuurimisele | Lääne Elu