Piiskopilinnuses näeb fotonäitust Läänemere-äärsetest linnustest | Lääne Elu

Mai lõpuni on Haapsalu piiskopilinnuse muuseumis väljas fotonäitus Läänemere-äärsetest linnustest.

Haapsalu piiskopilinnuse haldusjuhi Marika Pebergi sõnul tutvustab näitus neljakümmet Läänemere-äärset linnust, nii keskaegseid kui ka hilisemaid.

Iga ühe kohta on mõned pildid ja väike ingilskeelne informatiivne tekst. Ühendmuuseumi kommunikatsioonijuht Maarja Kõuts lisas, et tegemist on ka omamoodi teejuhiga, mis annab rännuhuvilistele ideid linnuste külastamiseks. Eestist on näitusel esindatud Haapsalu, Vastseliina ja Narva linnus.

Näitus, mis võtab enda alla kolm linnuse esimese korruse ruumi, jääb avatuks mai lõpuni.

Rändnäituse on koostanud Läänemere-äärsete linnuste ja muuseumide assotsiatsioon (The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea), mis asutati Poolas Malborki linnuses 1991. aasta juulis ja hõlmab kõiki üheksat Läänemere-äärset riiki.

Organisatsiooni eesmärk on teadvustada Läänemere identiteeti ja elavdada koostööd, jagada teadmisi Läänemere regiooni ajaloost ja kultuuripärandist, samuti rajada võrgustik õppimiseks ja õpetamiseks. Assotsiatsiooni kuus sammast on uurimine, haridus, restaureerimine, juhtimine, turundamine ja turism. Assotsiatsioonil on üle 40 liikme. Eestist kuuluvad organisatsiooni lisaks Haapsalu piiskopilinnusele ka näiteks Narva ja Vastseliina linnused.

1994. aastal avaldas assotsiatsioon esimese Läänemere-äärsete linnuste reisijuhi. Sestpeale on organisatsioon koostanud mitmeid regiooni tutvustavaid trükiseid ja näitusi. Käesolev näitus on saanud teoks tänu Euroopa Liidu regionaalarengu fondile ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendile.

Allikas: Piiskopilinnuses näeb fotonäitust Läänemere-äärsetest linnustest | Lääne Elu